Tên tác phẩm: - Section :

Ảnh Tự Do (804 photos) | ALL

Cuộc thi ảnh nghệ thuật mùa xuân Quý Tỵ - 2013. Cuộc thi mời gọi sự tham gia của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, khách nước ngoài đang cư trú, làm việc và du lịch trên phạm vi trong và ngoài nước. Cuộc thi khuyến khích các ảnh mới có nội dung sâu sắc, góc nhìn sáng tạo. Hội nhiếp ảnh Tp. Hồ Chí Minh (HOPA) thân mời các nhà nhiếp ảnh tham gia Đăng ký thông tinUpload ảnh dự thi.