Giám khảo: Cuộc thi ảnh nghệ thuật mùa xuân Quý Tỵ - 2013.

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

1. Ông LÊ XUÂN THĂNG                                                Chủ tịch

Phó chủ tịch thường trực Hopa

 

2. Ông BÙI MINH SƠN                                                  Thành viên

Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hopa

 

3. Ông HOÀNG QUỐC TUẤN                                          Thành viên

Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hopa

 

4. Ông HOÀNG TRUNG THỦY                                        Thành viên

Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hopa

 

5. Bà NGUYỄN HỒNG NGA                                             Thành viên

Ủy viên Ban sáng tác triển lãm Hopa