Giải thưởng: Cuộc thi ảnh nghệ thuật mùa xuân Quý Tỵ - 2013

GIẢI THƯỞNG:

Thể loại Giải thưởng

Tự do: 01 Huy tượng vàng, 02 huy tượng bạc, 03 huy tượng đồng, 05 KK

Lễ hội: 01 Huy tượng vàng, 02 huy tượng bạc, 03 huy tượng đồng, 05 KK

Chim - Hoa: 01 Huy tượng vàng, 02 huy tượng bạc, 03 huy tượng đồng, 05 KK

01 Cúp xuất sắc (dành cho tác giả có nhiều tác phẩm được chọn triển lãm nhất, tính cho cả 3 thể loại).

· Nhuận ảnh:  100.000đ/ ảnh